foto

Objectbewaking

Het permanent of semi-permanent bemannen van een object door de beveiliging, is een zeer adequate vorm van beveiligen. Dit geldt vooral voor de objecten waarbij de beveiliging voornamelijk zichtbaar aanwezig kan zijn. Uit ervaring is gebleken, dat wanneer een beveiliger regelmatig (ook buiten het pand) ronden over uw terrein loopt of rijdt, de animo om op die lokatie in te breken vele malen kleiner is.

Daarnaast is uit ervaring gebleken, dat als er onverhoopt iets onregelmatigs gebeurt, de opgelopen schade beperkter zal zijn wanneer er iemand op uw terrein aanwezig is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een gesprongen waterleiding in de winter of een ingegooid raam door vandalen. Als dit de hele nacht onopgemerkt blijft, kunnen er pas maatregelen genomen worden zodra u en uw medewerkers arriveren. U kunt nagaan dat dit vooral in het weekend een groot nadeel kan zijn. Een beveiliger die echter tijdens zijn ronde een gesprongen waterleiding ontdekt, zal meteen de hoofdkraan afsluiten en eventuele andere maatregelen nemen. Zo kan hij bijvoorbeeld telefonisch contact opnemen met één van uw medewerkers. Ook een ingegooid raam zal sneller opgemerkt worden. Eén van de maatregelen die dan genomen zullen worden, is het laten plaatsen van een noodraam of, indien mogelijk, het direct laten plaatsen van een nieuw raam.