foto

Combinatie praktijktest

De combinatie praktijktest houden wij alleen in opdracht van de werkgever van de combinatie of in opdracht van de objectbeheerder waar de combinatie de beveiligingswerkzaamheden uitvoert.

Wat testen we?
Feitelijk wordt er getest of de combinatie werkt volgens de wettelijke voorschriften en volgens de instructies van het bedrijf of object waar gewerkt wordt.

Wat betekent dat in de praktijk?
Het is onmogelijk om dat allemaal hier te vermelden, we zullen daarom een voorbeeld geven. Tijdens een ronde wordt de combinatie geconfronteerd met een persoon die ongeoorloofd op het object aanwezig is. Er wordt gekeken hoe de combinatie reageert op deze situatie. Na de test krijgt de opdrachtgever een uitgebreid evaluatierapport, waarin niet alleen de bevindingen opgenomen zijn, maar ook eventuele op- of aanmerkingen en adviezen.

Bijna alle mogelijke situaties kunnen door ons getest worden. Tijdens een persoonlijk gesprek komen uw wensen en onze mogelijkheden vrijwel altijd overeen, waarna er verdere afspraken gemaakt kunnen worden.

Ook hiervoor kunt u het beste vrijblijvend contact met ons opnemen.