foto

Antecedenten

Antecedentenonderzoek van sollicitanten en personeel dat voor een promotie in aanmerking komt.

Een antecedentenonderzoek is feitelijk niets meer dan een achtergrondonderzoek van een persoon. Zo'n onderzoek wordt voornamelijk ingesteld bij personen die solliciteren naar een bepaalde functie. Natuurlijk zijn dat dan functies waarbij de integriteit en betrouwbaarheid voor u van zeer groot belang zijn.

Wat wordt er zoal onderzocht?*
Wij onderzoeken onder andere (maar niet uitsluitend):
- echtheid van diploma's;
- echtheid van legitimatiebewijzen;
- de juistheid van CV-referenties;
- standaard n.a.w. controle (naam, adres, woonplaats).

Soms is het noodzakelijk om ook te onderzoeken of iemand betrokken is geweest bij een justitieel onderzoek, of om de financiele positie van een sollicitant te onderzoeken.

*Ook voor deze onderzoeken geldt dat wij alleen werken binnen de wettelijk gestelde kaders.